Revision og regnskab

Revisionsfirmaet Morten Schneider reviderer og udarbejder regnskaber for aktieselskaber, anpartsselskaber, personligt ejede virksomheder, foreninger m.v.

Vi udarbejder regnskaber så der er tid til grundig gennemgang før aflevering.

Selv om regnskabet i vores verden er et resultat af et år, der er gået og derfor handler om fortiden, lægger vi vægt på, at materialet lever op til de højeste standarder.