Personer

Morten Schneider

Uddannet statsautoriseret revisor med mange års erfaring som praktiserende revisor. Har fungeret som revisor for et bredt udsnit af klienter indenfor områder som produktion, tekstil, tandlægevirksomhed, VVS, murer, en gros virksomhed m.m.

Har i ti år fungeret som controller for olieselskabet BP/Castrol dels som regnskabsansvarlig for Norden dels som sparringspartner for de europæiske datterselskaber i forbindelse med rapportering og optimering af forretningsgange.

I de seneste to år arbejdet i PriceWaterhouseCoopers erhvervsafdeling med forskelligartede opgaver, herunder som instruktør på adskillige eksterne og interne kurser inden for regnskab, budgettering og rapportering.

Annette Koberg

Uddannet Merkonom og HD med erfaring indenfor bank og ejendomsmægler branchen.

Har i en årrække haft eget firma, der udførte bogføringsopgaver for et varieret udsnit af erhvervsvirksomheder.

Har i de sidste tre år arbejdet som revisor i PriceWaterhouseCoopers med et bredt udsnit af klienter herunder specielt tandlæge virksomheder og ejendoms mægler virksomheder. Har virket som instruktør på adskillige kurser indenfor specielt lønbogføring og generelt bogholderi.