Aktivt budget system

Alle firmaer skal bogføre – det står i bogføringsloven, men når arbejdet er udført, hvorfor så ikke få det maksimale ud af det.

Kombiner bogføring,regnskab og budget og få foretaget løbende budget opfølgning:

Revisionsfirmaet Morten Schneider udarbejder budget for din virksomhed – det danner sammen med bogføringen bagrund for udarbejdelse af et budget system, der løbende giver information om den økonomiske stilling. Du kan vælge selv at opdatere med aktuelle tal månedsvis eller kvartalsvis eller vi kan foretage den løbende opdatering.

Få et enkelt system, der indeholder både budget, budgetopfølgning med analyse af variationer, nøgletal, beregning af likviditet og mulighed for hele tiden at beregne det forventede årsresultat.

Kombiner det eventuelt med et månedligt møde, hvor tallene bliver diskuteret og brugt som grundlag for eventuelle forandringer i din virksomhed – tidpunkt for investering, mere fokus på debitorindbetalinger, fornyet aftale med kreditorer, lager tilpasning, aktivitetsniveau m.m .